Oorzaken van incontinentie bij mannen en vrouwen: de verschillen en overeenkomsten

Incontinentie. Gedurende de levensloop krijgt een aanzienlijk deel van de mannen en nog meer vrouwen last van dit probleem. Incontinentie is geen aandoening op zich, maar heeft altijd een oorzaak. De oorzaken van plasproblemen lopen sterk uiteen. Daarom is het van belang uw huisarts te bezoeken, zodat deze in kaart kan brengen welke behandeling het beste voor u is. Des te sneller u uw huisarts bezoekt, des de effectiever zal de behandeling zijn.

Incontinentie kan in verschillende typen worden opgedeeld. Zo komen inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie vaak voor, maar ook een gemengd beeld is mogelijk. Ook overloopincontinentie is een vaak vastgestelde vorm van incontinentie. Voor aanvang van en tijdens de behandeling kunt u gebruikmaken van incontinentiemateriaal dat de plasproblemen verhindert een grote negatieve impact op uw leven te hebben. Zo kunt u uw leven zoveel mogelijk leiden zoals voorheen en blijft uw zelfvertrouwen behouden.

De grootste verschillen tussen mannen en vrouwen

Bij vrouwen met incontinentie is niet zelden sprake van een verzakking van de baarmoeder. Dit kan ertoe leiden dat de blaas niet meer goed kan worden afgesloten. Zwangerschappen en bevallingen in het verleden kunnen, ook wanneer deze niet zwaar of problematisch waren, een extra kans op incontinentie door baarmoederproblematiek op latere leeftijd geven. Bij mannen is de prostaat vaak de oorzaak van plasproblemen. De prostaat kan te sterk groeien of gaan ontsteken, wat de plasbuis nauwer maakt. U herkent dit aan een zwakke plasstraal en het lang nadruppelen na het toiletbezoek.

Overeenkomsten tussen incontinentie bij mannen en vrouwen

Natuurlijk zijn er ook veel overeenkomstige oorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan neurologische problemen. De sluitspieren kunnen dan niet goed bestuurd worden. Incontinentie kan optreden na een dwarslaesie, multiple sclerose (MS) of een herseninfarct, alhoewel er ook tal van andere neurologische oorzaken kunnen zijn. Ongewild urineverlies door neurologische aandoeningen betekent een verstoorde samenwerking tussen spieren, zenuwen en de blaas. Zo kan het komen dat u geen aandrang voelt. Dit kan betrekking hebben op urine-aandrang, maar ook op de ontlasting. Er bestaan voldoende hulpmiddelen die tevens bij incontinentie voor ontlasting van dienst kunnen zijn.

Een overactieve blaas

Is er bij u sprake van aandrangincontinentie, maar kan daarvoor geen onderliggende oorzaak worden gevonden? Dan spreken we van een overactieve blaas. Een gemiddeld persoon plast ongeveer één keer per drie tot vier uur. U bezoekt het toilet echter veel vaker, omdat uw blaas al bij de kleinste prikkels (lees: kleinste hoeveelheden urine) samentrekt en het signaal afgeeft dat deze geleegd dient te worden. De hoge druk die hierdoor ontstaat, leidt ertoe dat het afsluitmechanisme de blaasinhoud niet goed of nauwelijks nog tegen kan houden. Een extra prikkelbare blaas komt bij zowel mannen als vrouwen voor en gaat vaak samen met ouderdom.

Incontinentie voor urine en/of ontlasting door psychische problemen

Lichaam en geest zijn sterk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe vreemd het u in eerste instantie wellicht ook in de oren klinkt, stress en/of psychische problemen kunnen wel degelijk verband houden met incontinentie. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Psychose en dementie zijn veelgehoorde oorzaken. Ook kunnen psychische problemen indirect incontinentie veroorzaken omdat de medicijnen die u ervoor gebruikt invloed hebben op uw blaas. Een huisarts of specialist kan samen met u op zoek gaan naar alternatieve medicijnen.

Overgewicht, obstipatie en alcohol

Tot slot zijn er nog tal van andere oorzaken van incontinentie te noemen die bij zowel mannen als vrouwen voorkomen. Denkt u maar aan de leefstijl. Beweegt u weinig, eet u te weinig vezels en drinkt u onvoldoende water? Al deze zaken hebben geen gunstig effect op de gezondheid en dus het functioneren van uw blaas. Met een ongezonde leefstijl wordt ook overgewicht in de hand gewerkt, waardoor er extra druk op de organen in uw buik, dus ook uw blaas, terechtkomt. Meer informatie en tips over omgaan met incontinentie treft u aan op Hulpmiddelonline.nl.